Barrier Nice Giá Rẻ Trạm thu phí BẢO LỘC (LÂM ĐỒNG)

TRẠM THU PHÍ BẢO LỘC (LÂM ĐỒNG) 

Quy trình, công nghệ: Một dừng (mã vạch), Không dừng (Tagmaster RFID 2.45Ghz)

Nơi lắp đặt:  TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 Chủ đầu tư:  Công ty CP BOT QL 20

Thời gian lắp đặt thiết bị: 2010

Ngày vận hành hệ thống:  2010
Quy mô: 4 làn xe

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động tốt