WEBSITE LIÊN KẾT

CÁC WEBSITE LIÊN KẾT:

-       Camera giám sát an ninh: http://cam.xpt.com.vn/

-       Kiểm soát vào ra (Access control): http://ac.xpt.com.vn/

-       Máy giữ xe: http://vp.xpt.com.vn/

-       Thu phí giao thônghttp://xpt.com.vn/

-       Thiết bị định vị: http://thienluc.vn/